להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (מס` 5), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 18:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

יריב לוין
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+