קריאה שנייה - הצעת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 16:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 70

יצחק וקנין
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

יצחק כהן
מאיר שטרית
מנחם אליעזר מוזס
לימור לבנת

נגד 0

משוב א- א+