להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 30) (מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏29 ‏מרץ ‏2011 18:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

מגלי והבה
משה גפני
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+