להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב) (תיקון מס` 17), התשע"א-2011

‏יום שני ‏28 ‏מרץ ‏2011 23:31

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

יצחק וקנין
ציון פיניאן

נמנע 0

משוב א- א+