אישור החוק - הצעת חוק מניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011

‏יום שני ‏28 ‏מרץ ‏2011 22:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

יצחק וקנין
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+