להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס` 70) (החלפות בוועדות קלפי בין אזורי בחירות), התשע"ח-2018

יום שלישי 16 ינואר 2018 17:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

סעיד אלחרומי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+