להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס` 20) (שכר לימוד לסטודנטים בין-לאומיים), התשע"ז-2017

יום רביעי 26 יולי 2017 22:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 3

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+