להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 55) (מענה אנושי מקצועי במערכת לניתוב שיחות), התשע"ז–2017

יום רביעי 26 יולי 2017 21:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מרב מיכאלי
שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+