להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "האתגרים הניצבים בפני שימור הזיכרון ההיסטורי של מלחמת העולם השניה"

יום רביעי 19 יולי 2017 19:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

דב חנין

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+