אישור החוק - הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון מס` 3), התשע"ז–2017

יום שלישי 11 יולי 2017 18:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

אילן גילאון
מיקי לוי
דב חנין
יוסף ג`בארין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
שלי יחימוביץ
יוסי יונה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+