קריאה שנייה - הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון מס` 3), התשע"ז–2017

יום שלישי 11 יולי 2017 18:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

אילן גילאון
מיקי לוי
דב חנין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
שלי יחימוביץ
יוסי יונה
בצלאל סמוטריץ

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+