להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 196) (תקופת שהות בישראל לעניין תושבות), התשע"ז-2017

יום שני 10 יולי 2017 17:37

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

עיסאווי פריג`
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

אברהם נגוסה

נגד 0

נמנע 1

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+