העברת הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעה לסדר-היום בנושא: "הפסקת המימון לסייעות צמודות למאות ילדים אלרגניים בגילאי 0-3"

יום רביעי 21 יוני 2017 15:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

טלב אבו עראר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+