להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: בעקבות אסון המגדל בלונדון - האם יש בישראל גוף שבוחן היחלצות ממגדלים רבי-קומות במקרה אסון חס ושלום?

יום רביעי 21 יוני 2017 15:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

מיקי לוי
יעל גרמן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+