להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "הדו"ח השנתי על מצב העישון בישראל"

יום רביעי 07 יוני 2017 13:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

יגאל גואטה
יעל גרמן
קסניה סבטלובה
ציפי לבני
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

יהודה יהושע גליק

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+