אישור החוק - הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס` 34), התשע"ז-2017

יום שלישי 21 מרץ 2017 17:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

אברהם נגוסה
מרב מיכאלי
אלי אלאלוף
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

יעקב פרי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+