להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת מסירת הקלטת שיחת טלפון לצרכן), התשע"ה–2015

יום רביעי 10 מאי 2017 12:04

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

יעקב פרי
מנחם אליעזר מוזס
יוסף ג`בארין
טלב אבו עראר
אברהם נגוסה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+