להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - נפגע איבה ממעשה טרור של ארגון טרור בחוץ לארץ), התשע"ז-2017

יום שלישי 07 מרץ 2017 19:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

יצחק כהן
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+