קריאה שנייה - הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס` 13), התשע"ז-2017

יום שלישי 14 מרץ 2017 20:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

איתן ברושי
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

נגד 0

נמנע 8

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+