להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "התנאים להשבתת היחידות הפחמיות הישנות והמזהמות שבתחנת הכח אורות רבין, עלולים לעכב ההשבתה בשנים רבות"

יום רביעי 15 מרץ 2017 16:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

יצחק כהן
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+