להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס` 57) (זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג), התשע"ז- 2017

יום שלישי 21 מרץ 2017 00:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

אברהם נגוסה
ענת ברקו

נגד 0

משוב א- א+