להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 130) (תקופת ההתיישנות וחובת דיווח בעבירות מין שנעברו בקטין על ידי בן דודו), התשע"ז-2017

יום רביעי 01 פברואר 2017 14:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

מיקי לוי
עאידה תומא סלימאן
דב חנין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+