להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 50) (חובת עוסק להציב מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל), התשע"ז-2017

יום שלישי 07 פברואר 2017 18:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

מיקי לוי
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

דב חנין
איציק שמולי
בצלאל סמוטריץ

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+