להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - תדירות עבודת לילה), התשע"ז-2016

יום רביעי 08 פברואר 2017 11:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יולי - יואל אדלשטיין

נגד 12

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אוסאמה סעדי
דב חנין
שלי יחימוביץ

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+