אישור החוק - חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס` 16), התשע"ז-2017

יום שני 20 פברואר 2017 17:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

שלי יחימוביץ
טלב אבו עראר
אוסאמה סעדי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אלי אלאלוף

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+