להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס` 3) (הבטחת תנאים הולמים למאבטחים), התשע"ז-2017

יום שלישי 21 פברואר 2017 19:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

אלי אלאלוף
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+