להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס` 3) (הבטחת תנאים הולמים למאבטחים), התשע"ז-2017

יום שלישי 21 פברואר 2017 19:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

בצלאל סמוטריץ

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+