להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס` 56) (היקף המשרה לצורך מימוש הזכות לשעת הורות), התשע"ז–2017

יום שני 27 פברואר 2017 21:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+