להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (ביטול העבירה של סירוב או הימנעות למלא שאלון) התשע"ו-2016

יום שלישי 24 ינואר 2017 18:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

עאידה תומא סלימאן
שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+