להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס` 5) (סייג לחובה למסור פרטים ולענות על שאלות ועונשין), התשע"ז-2017

יום שלישי 24 ינואר 2017 18:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

יצחק כהן
עאידה תומא סלימאן
איציק שמולי
יוסי יונה
בצלאל סמוטריץ

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+