הצעת ועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 116), התשע"ז-2016

יום שני 26 דצמבר 2016 14:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יעקב פרי
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

דב חנין
איציק שמולי
קסניה סבטלובה
עמר בר-לב
בצלאל סמוטריץ
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 116), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו התשע"ז (27 בדצמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1092, מיום ט"ו בחשוון התשע"ז (16 בנובמבר 2016), עמ' 656.

    תיקון סעיף 14טו1.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; התשע"ו, עמ' 1046., בסעיף 14טו(א), במקום התאריך הנקוב בו יבוא "ו' בתמוז התשע"ז (30 ביוני 2017)".
משוב א- א+