קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 116), התשע"ז-2016

יום שלישי 27 דצמבר 2016 14:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

יגאל גואטה
אלי אלאלוף
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

דב חנין
איציק שמולי
צחי הנגבי
נאוה בוקר
יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 116), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו התשע"ז (27 בדצמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1092, מיום ט"ו בחשוון התשע"ז (16 בנובמבר 2016), עמ' 656.

    תיקון סעיף 14טו1.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; התשע"ו, עמ' 1046., בסעיף 14טו(א), במקום התאריך הנקוב בו יבוא "ו' בתמוז התשע"ז (30 ביוני 2017)".
משוב א- א+