קריאה שנייה - הצעת חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016

יום שלישי 03 ינואר 2017 08:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

עמר בר-לב
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

מכלוף מיקי זוהר
צחי הנגבי
יהודה יהושע גליק
ענת ברקו
נאוה בוקר
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+