להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - הזכות לקבל מידע על ההליך הפלילי), התשע"ה-2015

יום רביעי 04 ינואר 2017 13:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

יואב בן צור
עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עאידה תומא סלימאן
קסניה סבטלובה
מרב מיכאלי
יוסי יונה
יהודה יהושע גליק
ענת ברקו

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+