אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס` 32), התשע"ז-2017

יום שני 09 ינואר 2017 17:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 45

מרדכי יוגב
ענת ברקו
ציפי חוטובלי
אברהם נגוסה
יואב קיש
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

איתן ברושי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

טלב אבו עראר
מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

יגאל גואטה
אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיכאל אורן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 32), התשע"ז–2017 *
    התקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשע"ז (9 בינואר 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1056, מיום כ"ח בסיוון התשע"ו (4 ביולי 2016), עמ' 1120.

    תיקון סעיף 9ב1.בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשע"ז, עמ' 242., בסעיף 9ב(ב), אחרי "היועץ המשפטי לממשלה" יבוא "או מי שהוא הסמיכו לעניין זה".
משוב א- א+