אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס` 26), התשע"ז-2016

יום שני 09 ינואר 2017 16:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

יולי - יואל אדלשטיין
דב חנין
עאידה תומא סלימאן
אלי אלאלוף
רוברט אילטוב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+