אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס` 26), התשע"ז-2016

יום שני 09 ינואר 2017 16:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

איתן ברושי
יוסף ג`בארין
עאידה תומא סלימאן
יעל גרמן
אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

רוברט אילטוב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+