להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון מס` 11) (ביטול איסור הפרסום לגבי פרסום שנעשה בהסכמה), התשע"ז-2016

יום שלישי 13 דצמבר 2016 18:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יעל גרמן

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+