להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון מס` 10) (ביטול איסור הפרסום לגבי פרסום שנעשה בהסכמה), התשע"ז-2016

יום שלישי 13 דצמבר 2016 18:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

עאידה תומא סלימאן
ענת ברקו
איציק שמולי
יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יעל גרמן

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+