להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון מס` 10) (ביטול איסור הפרסום לגבי פרסום שנעשה בהסכמה), התשע"ז-2016

יום שלישי 13 דצמבר 2016 18:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

ענת ברקו
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+