להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "דו"ח "לתת" קובע: שליש מהישראלים עניים"

יום רביעי 14 דצמבר 2016 17:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

דב חנין
מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+