להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "פגיעה בזכויותיהם של עובדי קבלן המועסקים בידי המדינה"

יום רביעי 14 דצמבר 2016 17:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+