להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בעבירת הסתה לגזענות שנעברה בידי עובד הציבור), התשע"ה-2015

יום רביעי 14 דצמבר 2016 12:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

איתן ברושי
שלי יחימוביץ
איציק שמולי
טלב אבו עראר

נגד 54

יגאל גואטה
יצחק וקנין
יצחק כהן
מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

מיכאל אורן
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

משה גפני
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

אברהם נגוסה
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מכלוף מיקי זוהר
צחי הנגבי
גילה גמליאל
יהודה יהושע גליק
יולי - יואל אדלשטיין
רוברט אילטוב

נמנע 0

משוב א- א+