להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 77), התשע"ז-2016

יום שני 12 דצמבר 2016 22:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

יוסף ג`בארין
צחי הנגבי
דוד אמסלם
איציק שמולי
איתן כבל
רוברט אילטוב
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיקי לוי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+