להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הקאדים (תיקון מס` 18) (מינוי קאדים ובחירתם), התשע"ז-2016

יום שלישי 06 דצמבר 2016 17:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+