להחיל דין רציפות - הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט-2008

‏יום רביעי ‏20 ‏מאי ‏2009 12:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 66

נסים זאב
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

חיים אמסלם
דוד אזולאי
מאיר שטרית
רוני בר-און
רוברט אילטוב
משה גפני
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

משה כחלון
זאב בנימין בגין

נגד 10

שלי יחימוביץ
אחמד טיבי
דב חנין
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה

נמנע 0

קישורים

    אין

הצבעה זו מוזכרת בישיבות הוועדות הבאות

משוב א- א+