להחיל דין רציפות - הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט-2008

‏יום רביעי ‏20 ‏מאי ‏2009 12:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 66

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

יצחק כהן
אמנון כהן
מאיר שטרית
גדעון עזרא
רוני בר-און
רוחמה אברהם בלילא
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

משה יעלון
אופיר אקוניס

נגד 10

אחמד טיבי
ניצן הורוביץ
דב חנין
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה

נמנע 0

קישורים

    אין

הצבעה זו מוזכרת בישיבות הוועדות הבאות

משוב א- א+