להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "תכנית משרד הבריאות לסימון מוצרי מזון בריאים ולא בריאים"

יום רביעי 30 נובמבר 2016 16:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

נורית קורן
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+