להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק להיטל על תקבולים ממכירת סיגריות ומוצרי טבק והקמת קרן למניעת עישון, התשע"ו-2016

יום רביעי 30 נובמבר 2016 13:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

יצחק כהן
עליזה לביא
מסעוד גנאים
איציק שמולי
קסניה סבטלובה
איתן ברושי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+