להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק זכות ערר על החלטה בעניין רישוי מקצועות רפואיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

יום רביעי 30 נובמבר 2016 11:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

בצלאל סמוטריץ
אילן גילאון
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

רוברט אילטוב
יוסף ג`בארין
איציק שמולי
יוסי יונה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+