להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדרת הכנסה), התשע"ו-2016

יום רביעי 30 נובמבר 2016 11:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

יואב בן צור
מסעוד גנאים
יוסף ג`בארין
איתן ברושי
יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+