הצעת ועדה - הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס` 51), התשע"ז-2016

יום שני 28 נובמבר 2016 19:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רוברט אילטוב
מיקי לוי
משה גפני
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
קסניה סבטלובה
עמר בר-לב
נורית קורן
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ענת ברקו
דוד אמסלם
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 1

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 51), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ב בכסלו התשע"ז (12 בדצמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1083, מיום כ"ט בתשרי התשע"ז (31 באוקטובר 2016), עמ' 433, עמ' 469.

    תיקון סעיף 18 1.בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985‏ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"ו, עמ' 259., בסעיף 18(א), אחרי "לרבות המפעלים העסקיים שבו" יבוא "וכן הסכום המוקצב בחוק תקציב שנתי לגופים הביטחוניים", אחרי "חלוקת תקציב הבטחון" יבוא "לסעיפים,", ובסופו יבוא "בסעיף זה, "הגופים הביטחוניים" – יחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ותושביה." תחילה 2.תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
משוב א- א+