להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 116), התשע"ז-2016

יום שני 28 נובמבר 2016 18:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

מיקי לוי
אלי אלאלוף
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

שלי יחימוביץ
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יהודה יהושע גליק
יריב לוין
אחמד טיבי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 116), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו התשע"ז (27 בדצמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1092, מיום ט"ו בחשוון התשע"ז (16 בנובמבר 2016), עמ' 656.

    תיקון סעיף 14טו1.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; התשע"ו, עמ' 1046., בסעיף 14טו(א), במקום התאריך הנקוב בו יבוא "ו' בתמוז התשע"ז (30 ביוני 2017)".
משוב א- א+