להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק העונשין (תיקון - הרחבת הגדרת בן משפחה לעניין התיישנות עבירות מין במשפחה), התשע"ו-2016

יום שלישי 22 נובמבר 2016 18:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

איציק שמולי
גילה גמליאל

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+